ساخت اپلیکیشن در تورنتو

ساخت اپلیکیشن در تورنتو

_

این سال ها تلفن همراه در زندگی روز مره همه افراد تاثیر فراوانی گذاشته است این تاثیر باعث ساخت اپلیکیشن های فراوانی شده که بازار رقابت در میان آنها زیاد است ساخت اپلیکیشن استاندارد هایی دارد و باید برنامه ریزی برای یک هدف مشخص را در آن دنبال کنید.

مهمترین موارد در ساخت اپلیکیشن

_

ساخت یک اپلیکیشن خوب ابتدا نیاز به هدف دارد سپس کارایی آن باید مشخص شود که در این قسمت نیاز های مشتری و نوع خدماتی که مشتری از ما دریافت میکند را در نظر گرفت زیرا یک اپ خوب باید مورد رضایتمندی مشتری باشد همچنین  رقبای خود را شناسی کنیم تا بتوانیم خدماتی متفاوت ارائه دهیم.

کار خود را از اینجا شروع کنیم : اپ مورد نظر ما قرار است چه مشکلاتی را حل کند و چه کارهایی برای ما و مشتران ما انجام میدهد.

مشخص کردن نوع اپلیکیشن شما

_

خوب در این قسمت ما باید مشخص کنیم که اپلیکیشن ما قرار است برای عموم آزاد باشد و همه بتوانند آن را نصب کنند و خدمات بگیرند مانند برنامه های پیام رسان ٬ تحویل غذا و گرفتن تاکس  یا برنامه ما قرار است به افراد خاصی خدمات ارائه دهد مانند آموزش از راه دور ٬ خرید موزیک و … آیا شرکت ها هم قرار است از خدمات اپلیکیشن شما استفاده کنند و فرقی بین مشتری های شما هست ؟

طراحی ٬ اجرا و معرفی به بازها

_

ما از نام گذاری ٬ طراحی لوگو اپلیکیشن ٬ ثبت در بازارهای معتبر ٬ تبلیغ و ترویج و برند سازی اپلیکیشن در کنار شما خواهیم بود و مشاوره در این زمینه را وظیفه خود میدانیم .